Paneurooppa-liikkeen tunnus Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin Suomen osasto Paneurooppa-liikkeen motto
Etusivu

Tavoitteet

Toiminta

Historia

PE-nuoret

Yhteystiedot

Linkkejä


Paneurooppa Suomessa

Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin Suomen osasto järjestää säännöllisesti kokouksia ja seminaareja eurooppalaisista kysymyksistä. Se toimii läheisessä yhteistyössä Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin varapuheenjohtajan, arkkiherttuatar Walburga von Habsburg Douglasin, kanssa. Paneurooppa-liikkeen tärkein tehtävä on sen perustamisesta lähtien ollut toimia visionäärinä ja valistajana. Paneurooppa kokoaa riveihinsä sekä eri alojen asiantuntijoita että maallikoita, joiden yhteisenä kiinnostuksen kohteena on maanosamme tulevaisuus.

Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin puheenjohtaja, arkkiherttua Otto von Habsburg pitämässä yleisöluentoa Turun yliopistossa marraskuussa 2000. Seisomassa Suomen osaston puheenjohtaja professori Luigi de Anna.

Paneurooppalaisen valistustyön suurimmat ongelmat Suomessa, samoin kuin monessa muussakin maassa, johtuvat kyseessäolevien käsitteiden ja asiakokonaisuuksien jättimäisyydestä; Euroopan integraatio nähdään jonkinlaisena taloudellisena hegemoniakehityksenä eikä kokonaisvaltaisena yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja henkisenä, pitkän aikavälin kehityskulkuna. Samasta syystä usein vaikuttaa, että tiedotustyöllä on vahvasti idealistinen ja abstrakti leima. Suurimmat uhkakuvat uuden vuosituhannen Euroopalle ovat päällisin puolin tarkastellen samat kuin ennenkin: Balkanin alueella, samoin kuin Venäjällä ja yleensäkin idässä vallitseva epävarmuus sekä Euroopan jääminen Aasian talousmahdin ja amerikkalaisen kulttuurin sekä markkinavoimien jalkoihin.

Unionin kunniapuheenjohtajan, tri Otto von Habsburgin mukaan todellinen eurooppalainen, paneurooppalainen yhteishenki perustuu monien itsenäisten ja vahvojen kulttuurien saumattomalle yhteistyölle. Paneurooppalaisuus ei ole pelättyä Brysselin ja Strasbourgin ylivaltaa, joka pakottaa Suomen kaupunkien ja maakuntien asukkaat unohtamaan kielensä, vaan täysin päinvastaista. Jokainen etninen ryhmä, pieni kulttuurillinen kokonaisuus – kansa – kokee itsensä yksilöllisesti ja kollektiivisesti osaksi suurta, vahvaa ja yhtenäistä Eurooppaa. Etnisten ryhmien asema on turvattava europpalaisella peruskirjalla ja Euroopan yhteisön valtaelimille täytyy taata riittävä arvo- ja toimivalta puuttua Euroopan alueen tapahtumiin, erityisesti ihmisoikeuksien loukkauksiin ja sotilaallisiksi luokiteltaviin konflikteihin.

Kirjoituskilpailu koululaisille

Suomen Paneurooppa-unioni on useana vuonna järjestänyt koululaisille tarkoitetun Eurooppa-aiheisen kirjoituskilpailun. Ensimmäisen, vuonna 2004 pidetyn kilpailun voitti Liisa Kauppila Turun Puolalanmäen lukiosta. Vuonna 2005 kilpailu järjestettiin Luostarivuoren lukiossa Turussa, ja voittajaksi valikoitui Tikli Loivaranta. Vuoden 2006 Paneurooppa-kirjoituskilpailun voitti Tampereen Klassillisen koulun 8. luokan oppilas Meri Värri.

Jäseneksi liittyminen

Arkistosta

Paneurooppa 10 vuotta Suomessa 2005

Luigi de Anna: 10 Years of Paneurope in Finland 2005

Seminaarin Pro Bono Europae: Christian caritative mission and Chivalric tradition in today’s Europe ohjelma (29.8.2008)

Ylös