Paneurooppa-liikkeen tunnus Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin Suomen osasto Paneurooppa-liikkeen motto
Etusivu

Tavoitteet

Toiminta

Historia

PE-nuoret

Yhteystiedot

Linkkejä


Tavoitteet

Euroopan unionin laajentuminen kahteentoista itäisen Euroopan maahan 2004 ja 2007 on historiallinen askel, jonka puolesta Paneurooppa-liike on aina ponnistellut. Laajentuminen ei kuitenkaan saa pysähtyä tähän, vaan kaikkien Euroopan maiden ja kansojen on lopulta voitava päästä tasa-arvoisina mukaan eurooppalaiseen valtioliittoon sitä mukaa kun maat täyttävät jäsenyyden perusedellytykset.

Euroopan unionia on kehitettävä avoimuuden ja läheisyysperiaatteen hengessä. EU ei saa muodostua kaiken päätösvallan itselleen ahmivaksi jäykäksi byrokratiakoneistoksi, vaan asioista on voitava päättää mahdollisimman alhaisella tasolla. Siksi kannatamme myös alueellista itsehallintoa.

Euroopan parlamentin roolia on vahvistettava ja EU:lle on luotava parlamentaarinen hallitus, joka pysyy kuitenkin myös maantieteellisesti edustavana. Jäsenvaltioiden erillisiin etuihin keskittyneestä ja tehottomasta ministerineuvostojärjestelmästä on siirryttävä eurooppalaiseen hallitukseen, joka huolehtii koko unionia koskevista asioista.

Euroopan on otettava vastuu omasta puolustuksestaan ja kehitettävä sitä toimien yhteistyössä muiden alueellisten turvallisuusorganisaatioiden kanssa. Jotta EU olisi uskottava sekä taloudellisesti että ulkopoliittisesti, yhteinen eurooppalainen ulko-, turvallisuus- ja talouspolitiikka on välttämätön.

Koko Eurooppaan ja sen lähialueille on luotava kestävillä poliittisilla ratkaisuilla vapaat ja demokraattiset olosuhteet. Erityisen tärkeää tämä on Balkanin ja Kaukasuksen kriisialueilla.

– Kaikkien eurooppalaisten, mutta erityisesti nuorten, kansainvälistymistä ja keskinäistä vuorovaikutusta on tuettava, jotta Euroopasta muodostuisi kansojen ja kulttuurien välisen ystävyyden, suvaitsevaisuuden ja rauhanomaisen rinnakkaiselon maanosa, joka kelpaa esimerkiksi muille.

Ylös