Paneurooppa-liikkeen tunnus Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin Suomen osasto Paneurooppa-liikkeen motto
Etusivu

Tavoitteet

Toiminta

Historia

PE-nuoret

Yhteystiedot

Linkkejä


Millaisessa Euroopassa haluaisin asua vuonna 2030?

Euroopan unioni on laajentunut vuoteen 2030 mennessä huimasti. Yhä useammat valtiot ovat kiinnittyneet siihen ja haluavat kuulua monista eri syistä yhtenäiseen Eurooppaan. Maat pääsevät EU:n jäseninä päättämään asioista, jotka koskevat koko Eurooppaa, ja pystyvät käymään kauppaa helposti muitten EU-maitten kanssa. Maat, joiden sisäinen politiikka on myrskyisää, toivovat EU:iin liittymisen rauhoittavan oloja, ja köyhät valtiot pyrkivät mielellään mukaan, koska saavat vauraammilta valtioilta avustusta.

Varmasti moni maa muualtakin kuin Euroopasta pyrkii Euroopan unioniin ja osa niistä hyväksytään. Tietysti on hyvä, että muutkin kuin eurooppalaiset kansat haluavat noudattaa yhteisiä direktiivejä ja ovat valmiita parantamaan koko maailman hyvinvointia, mutta järjestö ei tulisi toimimaan liian suurena. Toivoisin, että monikulttuurisuus ei tuottaisi ristiriitoja. Mikseivät Aasian maat voisi perustaa omaa Aasian Unionia?

Se, että maat kuuluvat samaan järjestöön, merkitsee myös sitä, että niiden välillä on rauha. Siksi haluaisinkin, että tulevaisuuden EU:sta olisi suureksi yhtenäiseksi unioniksi Amerikan rinnalle. Näin Yhdysvaltain politiikka ei vaikuttaisi joka asiaan.

Vuoden 2030 ihanne-EU:ssa olisivat voimassa vanhat direktiivit, tullimuurit olisivat matalia, ulkomaille pääsisi opiskelemaan yhä yhtä helposti, eurot yhdistäisivät maiden välistä kaupankäyntiä ja ennen kaikkea: olisi rauhallista.

Toivon kuitenkin, että jatkossa EU ryhtyisi keskittymään tärkeämpiin ja konkreettisempiin asioihin eikä esimerkiksi kurkkujen suoruuteen tai margariinipaketin nimeen. EU-maat voisivat yhdessä alkaa auttaa kehitysmaita antamalla niille raha- ja ruokalahjoituksia. Naisten palkat pitäisi saada yhtä suuriksi kuin miesten palkat ja EU edesauttaisi aisaa. Vuoteen 2030 mennessä jokaisessa Euroopan unioniin kuuluvassa maassa vallitsisi kaikin tavoin tasa-arvo, jokaisessa olisi samat oikeudet, edut ja velvollisuudet. EU:n pitäisi myös laatia jokin suunnitelma, millä ympäristön muutosriskiä vähennettäisiin.

Toivon, että Suomella olisi enemmän vaikutusvaltaa vuoden 2030 EU:ssa, koska Suomi on toiminut mallikkaasti.

Maat eivät tulevaisuudessa olisi ihan kiinni EU:ssa, vaan jokaisen oma kulttuuri säilyisi, vaikka niistä tuleekin rajojen hellyttyä monikulttuurisempia. Rajat eivät saisi olla niin löyhät, että tännekin muuttaisi mielin määrin ulkomaalaisia ja suomalaisuus unohtuisi.

Maailmasta tulisi paljon tylsempi paikka, jos Euroopan unioni määräisi kaikille saman kielen ja alkaisi hallita maita suuremmalla vaikutusvallalla kuin niiden omat hallitsijansa. Jos EU-touhu menee yli äyräidensä, EU:lle saatetaan alkaa valita omaa hallitsijaa ja EU-maista yritetään tehdä yhtä suurta valtiota. Toivon, ettei tulevaisuudessa tapahdu näin, koska monikulttuurisuuden vuoksi se ei toimisi ja koko unioni hajoaisi.

Toisin sanoen haluan, että maalla itsellään on oikeus päättää suurimmaksi osaksi politiikastaan, jos se on siihen kykenevä, eikä EU syrjäytä jatkossa eduskuntaa, presidenttiä ja demokratiaa. Tahdon elää vuonna 2030 ensisijaisesti suomalaisena, sitten vasta EU:laisena!

Meri Värri
Tampereen Klassillinen koulu, luokka 8CMeri Värrin työ palkittiin Otto von Habsburgin palkinnolla parhaana lähes 150 aineesta Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin Suomen osasto ry:n kirjoituskilpailussa, joka vuonna 2006 järjestettiin Tampereen Klassillisessa koulussa. Palkinnon ojensi voittajalle kansainvälisen PEU:n varapuheenjohtaja Walburga von Habsburg Douglas 30.3.2007.

Ylös