Paneurooppa-liikkeen tunnus Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin Suomen osasto Paneurooppa-liikkeen motto
Etusivu

Tavoitteet

Toiminta

Historia

PE-nuoret

Yhteystiedot

Linkkejä


Paneurooppa-Unioni lyhyesti

Paneurooppa-unioni on vanhin Euroopan yhdentymistä ajava kansanliike. Sen isä oli itävaltalaissyntyinen kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, joka osoitti vuonna 1923 ilmestyneessä teoksessaan Paneuropa Euroopan olevan matkalla kohti uutta suursotaa, jolleivät maanosan valtiot päätä yhdistyä vapaaehtoisesti.

Coudenhove-Kalergin ajatusten ympärille syntyi pian kansanliike, Paneurooppa-unioni, jonka keskeisimpänä tavoitteena oli pysyvä rauhan tila vapaassa, yhtenäisessä Euroopassa. Maailmansotien välisenä aikana aate ei saanut valtiollisissa piireissä riittävän laajaa kannatusta toteutuakseen. Tarvittiin vielä toinen, edellistä monin verroin tuhoisampi ja brutaalimpi maailmansota, ennen kuin Euroopan integraation välttämättömyys ymmärrettiin läntisessä Euroopassa laajemmalti.

Euroopan yhteisöjen ja Euroopan unionin kehityksessä paneurooppalaisilla on ollut merkittävä osuus. Näkemyksemme mukaan maanosamme ei kuitenkaan viime vuosikymmeninä tapahtuneesta kehityksestä huolimatta ole edelleenkään saavuttanut ideaalitilaansa. EU:n jäseniksi on nopeasti hyväksyttävä paitsi nykyiset hakijamaat, myös ne eurooppalaiset valtiot, jotka ovat toistaiseksi jääneet laajentumisprosessin ulkopuolelle edellyttäen, että ne täyttävät tietyt perusedellytykset.

Unionin toimintaa on samalla tehostettava luomalla EU:lle perustuslaki sekä uudistamalla toimielimiä demokraattisempaan ja federalistisempaan suuntaan.

Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin päämaja sijaitsee Münchenissä. Coudenhove-Kalergin kuolemasta lähtien Unionin puheenjohtajana toimi arkkiherttua tri Otto von Habsburg joulukuuhun 2004 asti, jolloin hänen seuraajakseen valittiin Alain Terrenoire. Lähes kaikissa Euroopan maissa toimii lisäksi kansallinen jäsenosasto. Kansainvälisen Paneurooppalaisen Unionin Suomen osasto ry on perustettu vuonna 1995, ja sen toimipaikkana on Turku.

Unionin ylimpänä päättävänä elimenä on kansainvälinen yleiskokous, joka kokoontuu yleensä vuosittain joulukuussa Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa ja johon kaikki viralliset jäsenosastot lähettävät delegaationsa.

Kansainvälinen Paneurooppalainen Unioni ja sen jäsenosastot ovat kaikki sitoutuneet yleiskokouksen vahvistamiin perusperiaatteisiin. Sääntöjen mukaan niiden tulee mm. pysytellä erillään kaikista puoluepolitiikkaan liittyvistä pyrkimyksistä. Jäsenosastot, jotka toimivat yhteistyössä Münchenin päämajan kanssa, eivät myöskään saa tukea suuntauksia, jotka voidaan luokitella nationalistisiksi, demokratian vastaisiksi, rasistisiksi tai totalitaristisiksi. Poissuljettua on myös toiminta jonkin valtiomuodon hyväksi.

Briefly in English

Ylös